شهربازی

مجموعه ارم سبز دارای سه شهربازی روباز استاندارد با بیش از ۸۰ دستگاه تفریحی مهیج است که این دستگاهها جهت تمام سنین کودکان و بزرگسالان مناسب میباشد.