فریزبی بزرگسال

دستگاه فریزبی (ویژه بزرگسالان)

 برای گروه سنی: حداقل 15 سال

محدودیت قد: ندارد

وزن:  حداکثر75 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 70 هزار تومان می باشد.