ماشین برقی بزرگسالان

م

دستگاه ماشین برقی (ویژه بزرگسال)

 برای گروه سنی: حداقل 10 سال

محدودیت قد: 120 سانتی متر تا 190 سانتی متر

وزن: مجموع 2 سرنشین حداکثر130 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 70 هزار تومان می باشد.