ستاره گردان

دستگاه ستاره گردان (ویژه بزرگسالان)

 برای گروه سنی: 12 سال تا 45 سال

محدودیت قد: حداقل 150 سانتی متر و حداکثر: 190 سانتی متر

وزن: مجموع وزن سرنشینان حداکثر500 کیلوگرم هر کابین

قیمت دستگاه ستاره گردان 125 هزار تومان می باشد.