میهمان تازه وارد باغ وحش ارم سبز

میهمان تازه وارد باغ وحش ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز طی چند روز گذشته باغ وحش این مجموعه شاهد تولد یک عدد گور خر ایرانی با جنسیت ماده بوده و حال عمومی این گور مطلوب و از شیر مادر تغذیه می نماید.
لازم به ذکر است گور خر ایرانی گونه در حال انقراض در طبیعت است.