جشن زنگ ورزش در ارم سبز برگزار شد

مراسم جشن زنگ ورزش برای پرسنل بانک سپه با مشارکت مجنوعه ارم سبز در شهربازی یک این مجموعه برگزار شد.

جشن زنگ ورزش در ارم سبز برگزار شد

مراسم جشن زنگ ورزش برای پرسنل بانک سپه با مشارکت مجنوعه ارم سبز در شهربازی یک این مجموعه برگزار شد.

📢به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ با هماهنگیهای بعمل آمده بین بانک سپه و مجموعه ارم سبز در روز جمعه پانزدهم تیرماه  مراسم جشنی با حضور خانواده ها و اجرای برنامه های متنوع از جمله تقلید صدا، مسابقه، بازیهای گروهی و خانوادگی برگزار شد.

🔹در این روز میهمانان برنامه که غالبا از خانواده پرسنل بانک سپه بودند، از برنامه های تدارک دیده شده، شهربازی و باغ وحش ارم سبز بازدید نمودند.