زادآوری گونه های جانوری ارم سبز

باغ وحش مجموعه ارم سبز در چند ماه فصل بهار سال جاری شاهد تولد بیش از 10 گونه جانوری با ارزش بود.

زادآوری گونه های جانوری ارم سبز 

باغ وحش مجموعه ارم سبز در چند ماه فصل بهار سال جاری شاهد تولد بیش از 10 گونه جانوری با ارزش بود.  

به گزارش روابط عمومی ارم سبز: در راستای اهداف از پیش تعیین شده باغ وحش ارم ، با مشارکت و همراهی متخصصان داخلی و خارجی و در قالب کار تیمی باغ وحش این مجموعه  امسال نیز شاهد تولد گونه های مختلف و جذاب جانوری بود. 

این گونه ها بعضا جزو گونه های در خطر انقراض و بسیار ارزشمند طبیعت ایران هستند، گوزن زرد ایرانی، مرال، قوچ و میش، کل و بز وحشی، گوزن قرمز اروپایی، قوی سیاه، تشی، شوگرگلایدر، درنای تاجدار، انواع پرندگان زینتی، خرس قهوه ای و میمون رزوس از جمله گونه های متولد شده در سال جاری بوده که این امر نشان دهنده کار تیمی موثر تمامی دست اندارکاران ازجمله  مراقبین و تیم دامپزشکی باغ وحش است. مراقبین با ارائه مراقبت های شبانه روزی از مادر و نوزاد نقش مهمی در کمک به تولد گونه های مختلف جانوری در باغ وحش ایفا می کنند و محیطی امن و سالم را تضمین می نمایند. ایشان حیوانات آبستن را از نزدیک تحت نظر دارند، حمایت های تغذیه ای را ارائه می دهند و به رفع هرگونه عارضه در حین زایمان کمک می کنند.