ارم سبز در نمایشگاه دستاوردهای هلدینگ پارسیان

طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز در نمایشگاه دستاوردهای هلدینگ سیاحتی پارسیان حضور یافت.

طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز در نمایشگاه دستاوردهای هلدینگ سیاحتی پارسیان حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ در این نمایشگاه ۲روزه این مجموعه در بخش باغ وحش و شهربازی حضور یافت و طرحها و پروژه های انجام گرفته و آینده را با مخاطبان به اشتراک گذاشت‌

لازم به ذکر است؛ در این نمایشگاه علاوه بر مجموعه ارم سبز سایر شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ گردشگری پارسیان از جمله چمران، توچال، آیتو، پرسپولیس،آموزش، هتلهای پارسیان و ... حضور داشتند.