سیرک (جایگاه VIP)

محل برگزاری: جنب درب ورودی باغ وحش