منوریل

دستگاه منوریل (ویژه بزرگسال)

 برای گروه سنی: حداقل 10 سال

محدودیت قد: ندارد

وزن: حداکثر75 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 55 هزار تومان می باشد.