سورتمه

دستگاه سورتمه (ویژه بزرگسال)

 برای گروه سنی: 10 سال تا 55 سال

محدودیت قد:  120 سانتی متر تا 180 سانتی متر

وزن: حداکثر75 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 70 هزار تومان می باشد.