سورتمه

دستگاه سورتمه از نوع چرخشی ، مناسب تمام سنین و با قیمت بلیط 40 هزار تومان میباشد.