تاپ اسپین

دستگاه تاپ اسپین (ویژه بزرگسال)

 برای گروه سنی:  14 سال تا 45 سال

محدودیت قد: حداقل 140 سانتی متر

وزن: حداکثر75 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 70 هزار تومان می باشد.