موتور کوبنده

دستگاه موتور کوبنده (ویژه کودکان)

 برای گروه سنی: 4 سال تا 12 سال

محدودیت قد: حداکثر 150 سانتی متر

وزن: حداکثر60 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 65 هزار تومان می باشد.