اطلاعیه

اعلام نتایج برندگان مزایده عمومی (ضایعات)

اعلام نتایج برندگان مزایده عمومی فروش ضایعات - نوبت اول

ضایعات آهن: ناصر منصوری