مناقصه عمومی

حفاظت فیزیکی (نوبت دوم و مذاکره احتمالی)

شرکت مجتمع ورزشي تفريحي ارم سبز ( پارک ارم )

در نظر دارد انجام حفاظت فیزیکی خود را به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های فعال و دارای صلاحیت در این زمینه واگذار نماید.

علاقمندان می توانند جهت خرید اوراق شرایط شـرکت در مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت از تاریخ درج این آگهـی تا تاریخ 1403/04/16همـه روزه غیراز روزهای تعطیل از ساعت8:30 تا15:30 به دفتر واحد حقوقی شرکت واقـع در کیلومتر چهار اتوبان تهران - کرج، پارک ارم مراجعه نمایند.

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن هماهنگی: 44113098-021                 روابط عمومی ارم سبز