تولد لاما در باغ وحش ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز طی چند روز پیش باغ وحش این مجموعه شاهد تولد یک لاما با جنسیت ماده بود.

به گزارش روابط عمومی ارم سبز طی چند روز پیش باغ وحش این مجموعه شاهد تولد یک لاما با جنسیت ماده بود.

بنا براین گزارش حال عمومی این بچه لاما مطلوب بوده و از شیر مادر تغذیه می نماید.

لازم به ذکر است که علاقمندان می توانند با حضور در صفحه اینستا گرام مجموعه ارم سبز به آدرس  @eram.parkدر نام گذاری این گونه زیبا مشارکت نموده و نام مورد نظر خود را اعلام نمایند.