ارم سبز میزبان همایش برف روبی شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ با هماهنگیهای انجام شده بین شهرداری منطقه ۵ با مجموعه ارم سبز در صبح روز شنبه مورخه پنجم آذر ماه مانور بزرگ برف روبی شهرتهران در این مجموعه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ با هماهنگیهای انجام شده بین شهرداری منطقه ۵ با مجموعه ارم سبز در صبح روز شنبه مورخه پنجم آذر ماه مانور بزرگ برف روبی شهرتهران در این مجموعه برگزار شد.

بنابراین گزارش در این مانور احسان شریفی شهردار منطقه ۵ ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی مجموعه ارم سبز، بیان کرد؛ به منظور آمادگی کلیه بخشهای عملیاتی در زمان بارش احتمالی برف در شهر تهران و جلوگیری از ترافیک و حوادث احتمالی ناشی از لغزندگی معابر و رفاه حال مردم، این مانور با حدود ۲۱۰ دستگاه از ماشین آلات سبک و سنگین اعم از لودر، کامیون، گریدر، خاور، نمک پاش، بابکت برگزار شد.