ساختمان متروكه ارم دچار حریق شد

ساختمان متروكه هتل ارم که از ۲ هفته پیش به دلیل ناایمن بودن در دست تخریب بود، ساعتی پیش طعمه حریق شد.

ساختمان متروكه ارم دچار حریق شد

ساختمان متروكه هتل ارم که از ۲ هفته پیش به دلیل ناایمن بودن در دست تخریب بود، ساعتی پیش طعمه حریق شد.


به گزارش روابط عمومی مجموعه ارم، درپی اجرای عملیات تخریب ساختمان متروكه حاشیه دریاچه مجموعه ارم موسوم به هتل قدیمی ارم، که از حدود ۲ هفته پیش آغاز شده بود، این ساختمان دچار حریق شد.


بر اساس این گزارش، درحال حاضر حریق در این ساختمان قدیمی که به دلیل ناایمن بودن، از ۲ هفته پیش دردست تخریب بود، اطفا شد و خوشبختانه با توجه به دور بودن محل حادثه از تردد مراجعان و حضور بموقع نیروهای آتش‌نشانی، به هیچیک از کارگران و افراد حاضر در این مجموعه آسیبی وارد نشد.


عملیات تخریب این ساختمان متروكه به دنبال چندین اخطار از سوی شهرداری و سازمان آتش‌نشانی مبنی بر ناایمن بودن و مخاطره‌آمیز بودن آن برای مراجعان به این مجموعه تفریحی، پیش از این اطلاع‌رسانی شده و در دست اجرا بود.