تولد دو گونه جانوری در باغ وحش ارم

تولد ۲ گونه جانوری در حال انقراض در باغ وحش ارم سبز

🔸 به گزارش روابط عمومی ارم سبز به نقل از پرویز قندالی مدیر باغ وحش این مجموعه یک عدد شتر دو کوهانه سفید و یک عدد گوزن زرد ایرانی طی یک هفته ی اخیر در باغ وحش ارم متولد شدند.

🔸 در همین رابطه قندالی گفت: حال عمومی این میهمانان تازه وارد و دوست داشتنی به همراه مادرشان خوب است و از شیر مادر تغذیه کرده و جنسیت هر دو ماده می باشد. از نظر زیست محیطی این دو گونه به شدت در معرض خطر انقراض می باشند و با مراقبتهای ویژه خوشبختانه در سال جدید شاهد تولد این دوگونه در باغ وحش ارم بوده ایم.

باغ وحشها نقش مهمی در حفظ ژن با ارزش این گونه ها در سراسر دنیا ایفا می کنند که باغ وحش ارم نیز از این مهم مستثنی نیست و تولد این 2 گونه جانوری در حال انقراض گام مثبتی در جهت حفظ و تکثیر گونه های در خطر انقراض است.