مانگابی(میمون سیاه) پارک ارم

مانگابی(میمون سیاه)

پستانداران
  • توضیحات