کرکس مصری پارک ارم

کرکس مصری

پرندگان
  • توضیحات