ببر بنگال پارک ارم

ببر بنگال

پستانداران
  • توضیحات

ببر بنگال یکی اززیرگونه‌هایببراست که بیشتر درهند وبنگلادش یافته می‌شود ببرهای بنگال مشهورترین زیرگونه ببرهاهستند زیستگاه آنها جنگل های برگریز مرطوب و خشک، جنگل های متعدل و جنگل ها حرا، گوشتخوار و دوران آبستن آنها حدود 100 تا 110 روز، تعداد فرزند 1 الی 4 و سن بلوغ 3 تا 4 سال و طول عمر ببر بنگال در طبیعت حدود 8 تا 10 سال و در اسارات 15 تا 25 سالگی ببرهای بنگال وقتی شاد هستند یا صدمه دیده اند توسط خرخر کردن ارتباط برقرار می کند اما آنها برای ارتباط باهم غرش می کند صدای غرش ببرها از فاصله 3 کیلومتری قابل شنیدن است.