شیر ایرانی پارک ارم

شیر ایرانی

پستانداران
  • توضیحات
  • محل زندگی
  • اطلاعات غذایی

شیر ایرانی

خانواده گربه سانان

زیستگاه: مناطق نیمه بیابانی، جنگل ها، دشت ها و علفزارها

تغذیه : گوشتخوار

دوران آبستنی: 120-100 روز

تعداد فرزندان: 6-3

طول عمر: در اسارت: حدود 27 سال و در طبیعت حدود 12-10 سال

طول بدن: 282 سانتی متر

ارتفاع بدن:110 سانتی متر

ایران

گوشتخوار