• توضیحات

لاماها نوعی شترسان اهلی هستند که برخلاف شترها فاقد کوهان می‌باشند لاماها در حرکات رفتاری روزانه خویش برای اعمال قدرت و نشان دادند درجه قرار گرفتن در گروه به پرتاب آب دهان خویش می‌پردازند که بسیار با دقت هدف را نشانه‌گیری کرده و معمولاً به هدف اصابت می‌نماید. البته آب دهان لاماها قابل شستشو با آب و بی‌خطر است و البته اینکار نوعی نشانه قدرت آنهاست، زیستگاه آنها ارتفاعات اندس، فلات معتدل بوته ای درختچه ای و علفزاز و گیاهخوار هستند دوران آبستن 360 روز، تعداد فرزندان یک و سن بلوغ 2 سالگی ، طول عمر لاما در اسارت 10 الی 20 سال و در طبیعت 20 سال می باشد. لاما گوسفند را در گروه خود می پذیرد و مانند هم گونه خود در برابر خطر از آنها دفاع می کنند. دارای سه معده هستند و حدود 8 تا 11 لیتر آب روزانه مصرف می کند.