ماشین برقی بزرگسالان

دستگاه ماشین برقی ویژه افراد بالای 7 سال به قیمت بلیط 25 هزار تومان میباشد.