ماشین برقی بزرگسالان

دستگاه ماشین برقی ویژه افراد بالای 7 سال به قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.