جایر سوئینگ

دستگاه مهیج جایر سوئینگ ویژه بزرگسالان به قیمت بلیط 55 هزار تومان میباشد.