جایر سوئینگ

دستگاه مهیج جایر سوئینگ ویژه بزرگسالان به قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.