ترن هوایی بزرگسالان

ترن خانواده با قیمت 45 هزار تومان مناسب سنین بالای 12 سال میباشد.