تاب پرنده

تاب پرنده مناسب بزرگسالان با قیمت بلیط 40 هزار تومان میباشد.