تاب پرنده

تاب پرنده مناسب بزرگسالان با قیمت بلیط 30 هزار تومان میباشد.