سفینه

دستگاه سفینه از نوع چرخشی، مناسب تمام سنین و با قیمت بلیط 25 هزار تومان میباشد.