سفینه

دستگاه سفینه از نوع چرخشی، مناسب تمام سنین و با قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.