آکروجت

دستگاه آکروجت (ویژه کودکان)

 برای گروه سنی: حداقل 6 سال

محدودیت قد: ندارد

وزن: حداکثر 38 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 60 هزار تومان می باشد.