ماشین پرنده

دستگاه ماشین پرنده (ویژه کودکان)

 برای گروه سنی: 3 سال تا 10 سال

محدودیت قد: حداکثر 140 سانتی متر

وزن: حداکثر35 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 55 هزار تومان می باشد.