کشتی امیر

دستگاه کشتی امیر (ویژه بزرگسال)

 برای گروه سنی:  حداقل 10 سال

محدودیت قد: ندارد

وزن: حداکثر75 کیلوگرم 

قیمت این دستگاه 65 هزار تومان می باشد.