مینی جت

قیمت بلیط مینی جت ویژه کودکان 25 هزار تومان میباشد.