مینی جت

قیمت بلیط مینی جت ویژه کودکان 40 هزار تومان میباشد.