بوستر

دستگاه بوستر ویژه بزرگسالان به قیمت بلیط 35 هزار تومان میباشد.