ورودی باغ وحش

باغ وحش ارم سبز با بیش از 100 گونه جانوری همه روزه از ساعت 10 صبح لغایت غروب آفتاب پذیرای میهمانان گرانقدر میباشد .