زمان فعالیت مجموعه ارم سبز

شهربازی‌های روباز:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۴ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۶ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۶ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۶ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۶ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۵ ۲۳
جمعه‌ها و ایام تعطیل ۱۴ ۲۳
باغ وحش:
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
یک شنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
دوشنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
جمعه‌ها ۱۰ ۱۸:۳۰
شهربازی سر پوشیده (قلعه شادی) :
روز از ساعت تا ساعت
شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
یک شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
دوشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
سه‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
چهارشنبه‌ها ۱۰ ۲۳
پنج‌شنبه‌ها ۱۰ ۲۳
جمعه‌ها ۱۰ ۲۳