اطلاعیه

اعلام نتایج مذاکره دوم 9 غرفه - سال 1403 اعلام نتیجه مناقصه عمومی ( حفاظت فیزیکی - نوبت اول ) سال 1403

اعلام نتایج مذاکره دوم 9 غرفه - سال 1403

غرفه عکس و گریم: قلعه شادی - فاقد نتیجه

غرفه اسباب بازی: قلعه شادی - فاقد نتیجه

بلال تنوری1: جنب سافاری - فاقد نتیجه

پشمک و پاپکورن1: جنب سافاری - فاقد نتیجه

ارم مارکت 1: جنب رستوران سنتی- فاقد نتیجه

پشمک و پاپکورن1: جنب پست برق - فاقد نتیجه

ارم فود 2: جنب تونل وحشت - فاقد نتیجه

پشمک و پاپکورن2: جنب اسب گردان - فاقد نتیجه

ارم فود: جنب ورودی باغ وحش - فاقد نتیجه


اعلام نتیجه مناقصه عمومی ( حفاظت فیزیکی - نوبت اول ) سال 1403

حفاظت فیزیکی: فاقد نتیجه