مناقصه عمومی (حفاظت فیزیکی) نوبت اول

شرکت مجتمع ورزشي تفريحي ارم سبز ( پارک ارم ) در نظر دارد انجام حفاظت فیزیکی خود را برای سال 1403 از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای فعال و دارای صلاحیت در این زمینه واگذار نماید.

شرکت مجتمع ورزشي تفريحي ارم سبز ( پارک ارم )

در نظر دارد انجام حفاظت فیزیکی خود را برای سال 1403 از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای فعال و دارای صلاحیت در این زمینه واگذار نماید.

علاقمندان می توانند جهت خرید اوراق شرایط شـرکت در مناقصه و تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت از تاریخ درج این آگهـی تا تاریخ 26/03/1403همـه روزه غیراز روزهای تعطیل از ساعت8:30 تا15:30 به دفتر واحد حقوقی شرکت واقـع در کیلومتر چهار اتوبان تهران - کرج، پارک ارم مراجعه نمایند.

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن هماهنگی: 44113098-021