سفیرایران در کنیا میهمان ارم سبز شد

جعفر برمکی سفیر ایران در کنیا از باغ وحش این مجموعه بازدید و مورد تقدیر قرارگرفت

سفیرایران در  کنیا میهمان ارم سبز شد

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ ظهر روز سه شنبه 5 مرداد ماه  سال جاری جعفر برمکی سفیر ایران در کنیا از باغ وحش این مجموعه بازدید  و مورد تقدیر قرارگرفت. این بازدید به مناسبت قدردانی از زحمات و مساعدت ایشان در انتقال بچه شامپانزه باغ وحش ارم سبز به سوئیت واتر، مرکز نگهداری از شامپانزه ها در کشور کنیا و آشنایی برمکی با توانایی و پتانسیل باغ وحش ارم سبز انجام گرفت. برمکی در این دیدار تصمیم مجموعه ارم در انتقال باران، بچه شامپانزه باغ وحش این مجموعه را با توجه به پتانسیل باغ وحش ارم سبزدر توانایی نگهداری از این گونه ودر راستای احساس مسوولیت در قبال سرنوشت گونه های جانوری ارزنده توصیف کرد. 

در پایان این بازدید که با استقبال مدیر عامل و مدیران مجموعه ارم سبز همراه بود با تقدیم لوح و هدیه ای به رسم یاد بود توسط مسعود سلیم جوهری مدیر عامل ارم سبز به جعفر برمکی از زحمات ایشان تقدیرو تشکر بعمل آمد.

کلمات کلیدی :