جشن بزرگ ولایت و امامت

جشن بزرگ ولایت و امامت در ارم سبز 

به گزارش روابط عمومی ارم سبز جشن بزرگ غدیر با استقبال کم نظیر میهمانان و علاقمندان مجموعه ارم سبز و اجرای برنامه های متنوع در شهربازی دو این مجموعه برگزار شد.