برگزاری دوره مدیریت خشم در ارم سبز

برگزاری دوره مدیریت خشم در ارم سبز

به گزارش روابط عمومی ارم سبز؛ به منظور ارتبلط هرچه بهتر پرسنل با میهمانان و بازدید کنندگان این مجموعه، کارگاه آموزشی مدیریت خشم در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه سال جاری برای مدیران و رئسای این مجموعه برگزار شد.

در این دوره مباحثی از جمله دلایل بروز خشم، راههای غلبه برآن، ابراز احساسات و عواطف و کنترل خشم تدریس شد.