اطلاعیه

باغ وحش ارم روز شنبه 26 شهریور ماه تعطیل می باشد. شهربازی ارم سبز جمعه 25 شهریور مصادف با شب اربعین تعطیل می باشد.

باغ وحش ارم روز شنبه 26 شهریور ماه تعطیل می باشد.

شهربازی ارم سبز جمعه 25 شهریور مصادف با شب اربعین تعطیل می باشد.