جذب نیروی انسانی

فرصتهای شغلی پارک ارم

از متقاضیان محترم دعوت میگردد همراه با مدارک ذیل به پارک ارم، سایت اداری، واحد منابع انسانی مراجعه فرمایند.


- کپی کارت ملی

- کپی کارت پایان خدمت 

- 4 قطعه عکس (4*3) 

- کپی شناسنامه صفحه اول و دوم

- کپی شناسنامه همسر و فرزند در صورت تأهل

- کپی دفترچه بیمه تأمین اجتماعی (شماره بیمه تأمین اجتماعی)

- کپی آخرین مدرک تحصیلی

- کپی کارت واکسیناسیون